FRYKSTA STATION

Frykstadbanan var Sveriges första järnväg för allmän trafik och gick mellan Fryksta vid Nedre Fryken och Lyckans lastplats vid Klarälven. Banan var 8 kilometer lång och stakades av den svenska järnvägsbyggaren Claes Adolf Adelsköld och hade en spårvidd på 1101 mm. Den byggdes av Frykstads Jernvägsaktiebolag som startade med en aktieteckning på 100 000 riksdaler och ett statligt lån på 50 000 riksdaler.Bolaget fick byggtillstånd den 9 februari 1849 och järnvägen öppnades på hösten 1849. Utöver jrnvägen köpte bolaget ett ångfartyg av järn för trafiken på Klarälven mellan Lyckan och Karlstad. Järnvägen kostade med marklösen 80 000 riksdaler och ångfartyget 28 000 riksdaler.

Banan var från nörjan hästdragen men 1856 anskaffades loket Fryckstad. Loket byggdes 1855 av Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna och togs i drift juni 1856. Det var dock inte först i Sverige, eftersom något tidigare det året hade Nora-Ervalla järnvägsstartat ånglokstrafik.

Frykstadbanan lades ner på hösten 1871. Banan ersattes med den tre kilometer långa bibanan till Nordvästra stambanan mellan Kil och Frykstad som öppnades den 15 juni 1872. Loket Fryckstad finns idag på museum i Gävle.